zondag 4 januari 2015

Dialectonderzoek

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2013 werd een onderzoek gestart naar het dialectgebruik in Oost en West – Vlaanderen. Dit onderzoek werd opgestart door VIVES campus Tielt. De studenten van de bacheloropleiding kleuter- en lager onderwijs van VIVES Tielt en leerlingen uit het middelbaar onderwijs werkten mee aan dit onderzoek en verzamelden informatie. Aan de hand van volgend stappenplan stel ik hun artikel voor.

 
Oriënteren 
Hoe zit het met het gebruik van dialect en tussentaal bij de Oost- en West- Vlamingen? Welke leeftijden maken meest gebruik van tussentaal en dialect? Zien we verschillen naargelang de leeftijd geslacht of studies? Met deze vragen trokken de onderzoekers op pad.

 
Richten
Het vertrekpunt van het onderzoek is de aflevering School en kinderspelen van 2008. Er is al eerder onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Hierbij zagen ze inderdaad verschillen tussen leeftijd, geslacht en studies.


Plannen
Voor het onderzoek maakten ze gebruik van een interview. Ze spraken leerlingen aan uit verschillende scholen om aan het onderzoek deel te nemen. Elk moesten ze vier personen interviewen van uit een andere leeftijdscategorie. De leeftijdscategorieën die aan bod kwamen waren: 15 tot 25 jaar, 26 tot 45 jaar, 46 tot 65 jaar en ouder dan 65 jaar zowel mannen als vrouwen werden geïnterviewd. In het totaal hadden ze 3104 enquêtes verzameld.

 
Verzamelen
Elke interviewer kreeg een enquête mee en afbeeldingen van kinderspelen. Bijvoorbeeld: verstoppertje, schommel, koprol, hinkelen, glijbaan... Zo gingen ze op pad om informatie te verzamelen.


Analyseren en concluderen
Uit het onderzoek konden ze concluderen dat oudere persoon meer dialectkennis hebben dan jongere persoenen. Ook ondervonden ze dat mannen meer dialectwoorden kennen dan vrouwen. Ook zagen ze dat hoger opgeleide mensen minder gebruik maken van een dialect.

 
Rapporteren en presenteren
Het verslag typten ze uit en het artikel kwam in een tijdschrift. Ook verscheen het op het internet. Het artikel is zowel geschreven voor jongeren en ouderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten